Taking too long? Close loading screen.
LOADING WEBSITE

Tai-jutsu

Tai-jutsu is het close combat van de feodale schaduwkrijgers, de ninja. In het Nederlands betekent het “techniek van het lichaam”. Het is dat deel van het ninjutsu dat zich richt op de ongewapende verdediging. Aangezien de ninja een zeer uitgebreide kennis bezaten, is hun verdedigingssysteem bijgevolg zeer multifunctioneel: het gehele lichaam werd gebruikt om mee of op in te werken door middel van lichaamswendingen en bloktechnieken, slagen en stoten, trappen, klemmen en verwurgingen, verdraaiingen van gewrichten, worpen, immobilisatietechnieken en grondwerk.
Het precieze ontstaan van het klassieke tai jutsu is wellicht niet meer te achterhalen; het is echter een feit dat de basis van Chinese oorsprong is. De Japanners hebben de ingevoerde kennis aangepast aan hun noden en het ninjutsu bleek een zeer efficiënte krijgskunst. De ninja werden daarom ook alom geroemd en gevreesd.
Tijdens de Meiji-periode (eind 19de eeuw) werden de krijgskunsten met slagveldtechnieken een beetje als “barbaars” bestempeld, vele ryū werden of opgedoekt, dan wel veranderd tot een systeem voor zelfontplooiing (kyūdō en kendō), of naar sport herleid (jūdō). Het tai-jutsu moet uiteraard ook tot karaktervorming en verantwoordelijkheidsgevoel bijdragen, de technieken blijven echter oorlogstechnieken. Gezien deze manier van benaderen is het niet mogelijk wedstrijden te organiseren, omdat het de bedoeling is de oefeningen zo reëel mogelijk uit te voeren (tijdens confrontaties met belagers zijn er immers ook geen regels).
In tegenstelling tot wat vele mensen denken, waren de ninja geen bomen klimmende moordenaars die hun diensten aanboden aan de hoogst biedende. Zij hadden een degelijke opleiding achter de rug en hadden een enorm verantwoordelijkheids- en normbesef ten opzichte van hun eigen filosofie, ten aanzien van hun clan en familie, en tegenover de shōgun (krijgsheer) waarvoor zij de veiligheid van het kasteel verzorgden, spionage- en sabotageopdrachten uitvoerden, en als geheime politie fungeerden.
De opleiding van de ninja bestond uit zeer gevarieerde disciplines. Filosofie, natuurobservatie, theeceremonie, bloemschikken, literatuur en dichtkunst, strategie, eerste hulp en uiteraard de krijgstechnieken zijn maar enkele onderdelen van de zeer uitgebreide leerschool van de shinobi-krijgers.
Asayama-ichinden ryū, Kukishinden ryū, Daken tai-jutsu, e.a. maken onderdeel uit van Nin-jutsu (Ninpo tai-jutsu).
In tegenstelling tot de upper class samurai, die het Shinto-geloof aanhingen, waren de ninja taoïsten. In deze – van Chinese oorsprong – filosofie staan in en yo (Chinees: yin en yang) centraal.
De Chinese karakters voor yin en yang betekenen respectievelijk schaduwzijde en zonzijde van een heuvel. De heuvel vertegenwoordigt symbolisch het bestaan, waarrond in en yo een voortdurend wisselend spel spelen. Zij worden beschouwd als krachten die weliswaar tegengesteld zijn, maar elkaar telkens aanvullen, en van elkaar afhankelijk zijn. Zij roepen elkaar in het leven en houden elkaar in stand.
Het zijn geen absolute grootheden: als in afneemt, neemt yo toe en andersom; niets is geheel in of geheel yo, elk bevat de kiem van een ander. In verandert voortdurend in yo, yo verandert voortdurend in in. Omdat alle dingen in en yo zijn in verschillende graduaties, zijn ze alleen in en yo ten opzichte van elkaar: de maan is in (koud, dicht) ten opzichte van de zon, maar het bleke maanlicht is yo ten opzichte van de nachtelijke hemel en de donkere grotten waar geen licht doordringt.
Het hart van de ninja is geen donkere bunker, maar een baken van liefde. Hij streeft naar universele vrede voor zichzelf en voor zijn naasten. De schaduwkrijger is een vredelievend mens, maar zal indien nodig niet aarzelen om zonder enige emotie te doen wat gedaan moet worden om zichzelf en zijn naasten te beschermen; hij is een evenwichtige geest die enkel uit noodzaak een actie onderneemt, niet uit eerzucht, zelfverheerlijking of door “kampioenitis” (de drang naar het winnen van gevechtswedstrijden, wat niet meer te maken heeft met het leren van een krijgskunst).
taijutsu1

Waar

Eekhoornlaan 1, 2960 Sint-Job in’t Goor

Wanneer

Wo: 13:00 – 16:30
Do: 17:30 – 22.00
Za: 10:00 – 16:00

Contact

Shihan Van Vré Jean-Pierre
tai-jutsu-jp1@hotmail.com
Mobiel: +32 475 31 12 22